سی ان سی چوب

پرس وکیوم

 

 


آدرس : تهران ،پاکدشت ، منطقه ی صنعتی خاتون آباد ، خیابان شهید رجایی ، نبش کوچه چدنچی ، پلاک 142

تلفن : 02136466244

فکس: 02136464364

تلفن همراه: 09192479603 - 09301182306 - 09120672306

 

 

 

 


info@technotakmachine.com

30 بهمن 1397 |

سی ان سی تعویض ابزار اتومات
سی ان سی سه کله
پرس وکیوم صندقی اتوماتیک
سی ان سی
سی ان سی تعویض ابزار اتوماتیک سه کاره
سی ان سی تعویض ابزار اتوماتیک
وکیوم اسانسوری تک ستون
نمایشگاه بین المللی تهران
پرس وکیوم واگنی دو سینی
پرس وکیوم اسانسوری چهار جک
مجموعه تولید

دانلود PDF ارتکم
عنوان دانلود سايز تاريخ

techno tak01

۱۵۱۰ 216.32 KB (27 اسفند 1395)

techno tak02

۹۲۵ 232.00 KB (27 اسفند 1395)

techno tak03

۷۸۲ 238.78 KB (27 اسفند 1395)

techno tak04

۷۷۰ 327.23 KB (27 اسفند 1395)

techno tak05

۷۳۳ 270.77 KB (27 اسفند 1395)

techno tak06

۷۱۴ 217.92 KB (27 اسفند 1395)

techno tak07

۷۱۷ 237.55 KB (27 اسفند 1395)

techno tak08

۷۰۵ 218.06 KB (27 اسفند 1395)

techno tak09

۷۱۵ 262.55 KB (27 اسفند 1395)

techno tak10

۷۱۹ 263.47 KB (27 اسفند 1395)

techno tak11

۷۲۴ 205.52 KB (27 اسفند 1395)

techno tak12

۷۰۳ 268.38 KB (27 اسفند 1395)

techno tak13

۶۷۹ 247.85 KB (27 اسفند 1395)

techno tak14

۶۷۶ 197.14 KB (27 اسفند 1395)

techno tak15

۶۹۷ 279.21 KB (27 اسفند 1395)

techno tak16

۶۹۲ 246.66 KB (27 اسفند 1395)

techno tak17

۷۰۳ 243.47 KB (27 اسفند 1395)

techno tak18

۶۸۸ 212.99 KB (27 اسفند 1395)

techno tak19

۶۸۵ 271.11 KB (27 اسفند 1395)

techno tak20

۷۰۵ 206.33 KB (27 اسفند 1395)

techno tak21

۶۷۷ 235.29 KB (27 اسفند 1395)

techno tak22

۶۸۳ 210.37 KB (27 اسفند 1395)

techno tak23

۶۶۷ 161.09 KB (27 اسفند 1395)

techno tak24

۶۸۹ 209.00 KB (27 اسفند 1395)

techno tak25

۷۰۵ 199.92 KB (27 اسفند 1395)

techno tak26

۶۹۴ 165.29 KB (27 اسفند 1395)

techno tak27

۶۸۷ 145.68 KB (27 اسفند 1395)

techno tak28

۶۹۶ 157.49 KB (27 اسفند 1395)

techno tak29

۷۲۶ 201.47 KB (27 اسفند 1395)

techno tak30

۸۸۹ 160.75 KB (27 اسفند 1395)

Copy Rights 2015 By TTM Co. All Rights Reserved