سی ان سی چوب

پرس وکیوم

 

 

 

 


-آدرس : تهران-بزرگراه امام رضا شرق به غرب- قبل از پاکدشت- جنب کوشش رادیاتور

تلفن: ۰۲۱۳۶۴۵۶۹۵۹

فکس: ۰۲۱۳۶۴۵۶۰۶۴

تلفن همراه: 09192479603 09301182306 - 09120672306

 

 

 

 


info@technotakmachine.com

30 شهريور 1398 |

سی ان سی تعویض ابزار اتومات
سی ان سی سه کله
پرس وکیوم صندقی اتوماتیک
سی ان سی
سی ان سی تعویض ابزار اتوماتیک سه کاره
سی ان سی تعویض ابزار اتوماتیک
وکیوم اسانسوری تک ستون
نمایشگاه بین المللی تهران
پرس وکیوم واگنی دو سینی
پرس وکیوم اسانسوری چهار جک
مجموعه تولید

دانلود PDF ارتکم
عنوان دانلود سايز تاريخ

techno tak01

۲۴۴۲ 216.32 KB (27 اسفند 1395)

techno tak02

۱۳۵۴ 232.00 KB (27 اسفند 1395)

techno tak03

۱۱۴۳ 238.78 KB (27 اسفند 1395)

techno tak04

۱۱۰۱ 327.23 KB (27 اسفند 1395)

techno tak05

۱۰۴۵ 270.77 KB (27 اسفند 1395)

techno tak06

۱۰۱۴ 217.92 KB (27 اسفند 1395)

techno tak07

۱۰۱۱ 237.55 KB (27 اسفند 1395)

techno tak08

۹۸۴ 218.06 KB (27 اسفند 1395)

techno tak09

۱۰۱۲ 262.55 KB (27 اسفند 1395)

techno tak10

۱۰۰۴ 263.47 KB (27 اسفند 1395)

techno tak11

۹۹۵ 205.52 KB (27 اسفند 1395)

techno tak12

۹۸۳ 268.38 KB (27 اسفند 1395)

techno tak13

۹۶۶ 247.85 KB (27 اسفند 1395)

techno tak14

۹۶۰ 197.14 KB (27 اسفند 1395)

techno tak15

۹۷۸ 279.21 KB (27 اسفند 1395)

techno tak16

۹۶۸ 246.66 KB (27 اسفند 1395)

techno tak17

۹۸۶ 243.47 KB (27 اسفند 1395)

techno tak18

۹۶۲ 212.99 KB (27 اسفند 1395)

techno tak19

۹۵۰ 271.11 KB (27 اسفند 1395)

techno tak20

۹۸۳ 206.33 KB (27 اسفند 1395)

techno tak21

۹۴۹ 235.29 KB (27 اسفند 1395)

techno tak22

۹۵۱ 210.37 KB (27 اسفند 1395)

techno tak23

۹۵۹ 161.09 KB (27 اسفند 1395)

techno tak24

۹۶۲ 209.00 KB (27 اسفند 1395)

techno tak25

۹۸۱ 199.92 KB (27 اسفند 1395)

techno tak26

۹۷۰ 165.29 KB (27 اسفند 1395)

techno tak27

۹۸۵ 145.68 KB (27 اسفند 1395)

techno tak28

۹۷۰ 157.49 KB (27 اسفند 1395)

techno tak29

۱۰۲۶ 201.47 KB (27 اسفند 1395)

techno tak30

۱۳۰۰ 160.75 KB (27 اسفند 1395)

Copy Rights 2015 By TTM Co. All Rights Reserved