سی ان سی چوب

پرس وکیوم

 

 


آدرس : تهران ،پاکدشت ، منطقه ی صنعتی خاتون آباد ، خیابان شهید رجایی ، نبش کوچه چدنچی ، پلاک 142

تلفن : 02136466244

فکس: 02136464364

تلفن همراه: 09192479603 - 09301182306 - 09120672306

 

 

 

 


info@technotakmachine.com

04 تير 1398 |

سی ان سی تعویض ابزار اتومات
سی ان سی سه کله
پرس وکیوم صندقی اتوماتیک
سی ان سی
سی ان سی تعویض ابزار اتوماتیک سه کاره
سی ان سی تعویض ابزار اتوماتیک
وکیوم اسانسوری تک ستون
نمایشگاه بین المللی تهران
پرس وکیوم واگنی دو سینی
پرس وکیوم اسانسوری چهار جک
مجموعه تولید

دانلود PDF ارتکم
عنوان دانلود سايز تاريخ

techno tak01

۲۰۸۷ 216.32 KB (27 اسفند 1395)

techno tak02

۱۲۱۴ 232.00 KB (27 اسفند 1395)

techno tak03

۱۰۱۷ 238.78 KB (27 اسفند 1395)

techno tak04

۹۸۹ 327.23 KB (27 اسفند 1395)

techno tak05

۹۳۴ 270.77 KB (27 اسفند 1395)

techno tak06

۹۰۹ 217.92 KB (27 اسفند 1395)

techno tak07

۹۰۶ 237.55 KB (27 اسفند 1395)

techno tak08

۸۸۴ 218.06 KB (27 اسفند 1395)

techno tak09

۹۰۸ 262.55 KB (27 اسفند 1395)

techno tak10

۸۹۹ 263.47 KB (27 اسفند 1395)

techno tak11

۸۹۹ 205.52 KB (27 اسفند 1395)

techno tak12

۸۸۲ 268.38 KB (27 اسفند 1395)

techno tak13

۸۶۹ 247.85 KB (27 اسفند 1395)

techno tak14

۸۵۹ 197.14 KB (27 اسفند 1395)

techno tak15

۸۸۱ 279.21 KB (27 اسفند 1395)

techno tak16

۸۷۱ 246.66 KB (27 اسفند 1395)

techno tak17

۸۸۶ 243.47 KB (27 اسفند 1395)

techno tak18

۸۶۸ 212.99 KB (27 اسفند 1395)

techno tak19

۸۵۳ 271.11 KB (27 اسفند 1395)

techno tak20

۸۷۹ 206.33 KB (27 اسفند 1395)

techno tak21

۸۵۲ 235.29 KB (27 اسفند 1395)

techno tak22

۸۵۴ 210.37 KB (27 اسفند 1395)

techno tak23

۸۵۳ 161.09 KB (27 اسفند 1395)

techno tak24

۸۶۵ 209.00 KB (27 اسفند 1395)

techno tak25

۸۷۷ 199.92 KB (27 اسفند 1395)

techno tak26

۸۷۰ 165.29 KB (27 اسفند 1395)

techno tak27

۸۷۸ 145.68 KB (27 اسفند 1395)

techno tak28

۸۶۹ 157.49 KB (27 اسفند 1395)

techno tak29

۹۱۶ 201.47 KB (27 اسفند 1395)

techno tak30

۱۱۵۱ 160.75 KB (27 اسفند 1395)

Copy Rights 2015 By TTM Co. All Rights Reserved