سی ان سی چوب

پرس وکیوم

 

 

 

 


-آدرس : تهران-بزرگراه امام رضا شرق به غرب- قبل از پاکدشت- جنب کوشش رادیاتور

تلفن: ۰۲۱۳۶۴۵۶۹۵۹

فکس: ۰۲۱۳۶۴۵۶۰۶۴

تلفن همراه: 09192479603 09301182306 - 09120672306

 

 

 

 


info@technotakmachine.com

02 ارديبهشت 1400 |

سی ان سی هشت کله منبت 8
سی ان سی تعویض ابزار اتومات
سی ان سی سه کله
پرس وکیوم صندقی اتوماتیک
سی ان سی
سی ان سی تعویض ابزار اتوماتیک سه کاره
سی ان سی تعویض ابزار اتوماتیک
وکیوم اسانسوری تک ستون
نمایشگاه بین المللی تهران
پرس وکیوم واگنی دو سینی
پرس وکیوم اسانسوری چهار جک
مجموعه تولید

دانلود PDF ارتکم
عنوان دانلود سايز تاريخ

techno tak01

۴۱۰۶ 216.32 KB (27 اسفند 1395)

techno tak02

۲۱۸۱ 232.00 KB (27 اسفند 1395)

techno tak03

۱۷۷۶ 238.78 KB (27 اسفند 1395)

techno tak04

۱۶۹۰ 327.23 KB (27 اسفند 1395)

techno tak05

۱۵۸۶ 270.77 KB (27 اسفند 1395)

techno tak06

۱۵۶۳ 217.92 KB (27 اسفند 1395)

techno tak07

۱۵۷۴ 237.55 KB (27 اسفند 1395)

techno tak08

۱۵۳۶ 218.06 KB (27 اسفند 1395)

techno tak09

۱۵۵۰ 262.55 KB (27 اسفند 1395)

techno tak10

۱۵۱۷ 263.47 KB (27 اسفند 1395)

techno tak11

۱۵۲۷ 205.52 KB (27 اسفند 1395)

techno tak12

۱۴۹۴ 268.38 KB (27 اسفند 1395)

techno tak13

۱۴۶۴ 247.85 KB (27 اسفند 1395)

techno tak14

۱۴۷۷ 197.14 KB (27 اسفند 1395)

techno tak15

۱۴۸۳ 279.21 KB (27 اسفند 1395)

techno tak16

۱۴۵۶ 246.66 KB (27 اسفند 1395)

techno tak17

۱۴۶۹ 243.47 KB (27 اسفند 1395)

techno tak18

۱۴۵۲ 212.99 KB (27 اسفند 1395)

techno tak19

۱۴۳۷ 271.11 KB (27 اسفند 1395)

techno tak20

۱۵۰۱ 206.33 KB (27 اسفند 1395)

techno tak21

۱۴۳۱ 235.29 KB (27 اسفند 1395)

techno tak22

۱۴۶۱ 210.37 KB (27 اسفند 1395)

techno tak23

۱۴۵۸ 161.09 KB (27 اسفند 1395)

techno tak24

۱۴۴۵ 209.00 KB (27 اسفند 1395)

techno tak25

۱۴۸۹ 199.92 KB (27 اسفند 1395)

techno tak26

۱۴۷۳ 165.29 KB (27 اسفند 1395)

techno tak27

۱۴۸۸ 145.68 KB (27 اسفند 1395)

techno tak28

۱۴۶۰ 157.49 KB (27 اسفند 1395)

techno tak29

۱۵۵۸ 201.47 KB (27 اسفند 1395)

techno tak30

۱۹۸۳ 160.75 KB (27 اسفند 1395)

Copy Rights 2015 By TTM Co. All Rights Reserved