سی ان سی چوب

پرس وکیوم

 

 

 

 


-آدرس : تهران-بزرگراه امام رضا شرق به غرب- قبل از پاکدشت- جنب کوشش رادیاتور

تلفن: ۰۲۱۳۶۴۵۶۹۵۹

فکس: ۰۲۱۳۶۴۵۶۰۶۴

تلفن همراه: 09192479603 09301182306 - 09120672306

 

 

 

 


info@technotakmachine.com

18 ارديبهشت 1400 |

سی ان سی هشت کله منبت 8
سی ان سی تعویض ابزار اتومات
سی ان سی سه کله
پرس وکیوم صندقی اتوماتیک
سی ان سی
سی ان سی تعویض ابزار اتوماتیک سه کاره
سی ان سی تعویض ابزار اتوماتیک
وکیوم اسانسوری تک ستون
نمایشگاه بین المللی تهران
پرس وکیوم واگنی دو سینی
پرس وکیوم اسانسوری چهار جک
مجموعه تولید

دانلود PDF ارتکم
عنوان دانلود سايز تاريخ

techno tak01

۴۱۶۳ 216.32 KB (27 اسفند 1395)

techno tak02

۲۲۱۰ 232.00 KB (27 اسفند 1395)

techno tak03

۱۸۰۱ 238.78 KB (27 اسفند 1395)

techno tak04

۱۷۱۴ 327.23 KB (27 اسفند 1395)

techno tak05

۱۶۱۱ 270.77 KB (27 اسفند 1395)

techno tak06

۱۵۹۵ 217.92 KB (27 اسفند 1395)

techno tak07

۱۵۹۳ 237.55 KB (27 اسفند 1395)

techno tak08

۱۵۶۰ 218.06 KB (27 اسفند 1395)

techno tak09

۱۵۷۲ 262.55 KB (27 اسفند 1395)

techno tak10

۱۵۴۲ 263.47 KB (27 اسفند 1395)

techno tak11

۱۵۵۰ 205.52 KB (27 اسفند 1395)

techno tak12

۱۵۱۵ 268.38 KB (27 اسفند 1395)

techno tak13

۱۴۸۱ 247.85 KB (27 اسفند 1395)

techno tak14

۱۴۹۴ 197.14 KB (27 اسفند 1395)

techno tak15

۱۵۰۵ 279.21 KB (27 اسفند 1395)

techno tak16

۱۴۸۲ 246.66 KB (27 اسفند 1395)

techno tak17

۱۴۹۹ 243.47 KB (27 اسفند 1395)

techno tak18

۱۴۷۴ 212.99 KB (27 اسفند 1395)

techno tak19

۱۴۵۸ 271.11 KB (27 اسفند 1395)

techno tak20

۱۵۲۶ 206.33 KB (27 اسفند 1395)

techno tak21

۱۴۵۵ 235.29 KB (27 اسفند 1395)

techno tak22

۱۴۸۱ 210.37 KB (27 اسفند 1395)

techno tak23

۱۴۸۱ 161.09 KB (27 اسفند 1395)

techno tak24

۱۴۶۸ 209.00 KB (27 اسفند 1395)

techno tak25

۱۵۱۲ 199.92 KB (27 اسفند 1395)

techno tak26

۱۴۹۶ 165.29 KB (27 اسفند 1395)

techno tak27

۱۵۱۰ 145.68 KB (27 اسفند 1395)

techno tak28

۱۴۸۱ 157.49 KB (27 اسفند 1395)

techno tak29

۱۵۸۴ 201.47 KB (27 اسفند 1395)

techno tak30

۲۰۱۱ 160.75 KB (27 اسفند 1395)

Copy Rights 2015 By TTM Co. All Rights Reserved